Om
Maja Lisa Engelhardt: Den første dag, 2010 / med venlig tilladelse fra kunstneren og Sankt Lioba-søstrene

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET

hvad er det?

Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle og styrke undervisningen i faget kristendomskundskab ved at styrke det lokale samarbejde mellem skole og kirke. Kristendomskundskab handler, som ordet siger, om kundskab; det vil sige viden, indsigt og forståelse af kristendommen, og det er denne faglige udfordring, som vi gerne vil deltage i. Skolen og folkekirken er stadig solide bærende kulturinstitutioner i den danske samfund, og vi finder det naturligt, at vi hjælper hinanden udfra hver vores udgangspunkter.


Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf §1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt § 6, der fastslår, at kristendomkundskabsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke.


Vi har en faglig tilgang til kristendomskundskab, hvor vi kan undervise,  undersøge, fordybe og forholde os kritisk til religion. Vi arbejder ud fra de kompetenceområder, som fremgår af fælles mål for faget. Eleverne vil ikke blive involveret i religiøse handlinger; såsom bøn eller altergang, og der vil ikke forekomme forkyndelse. Derfor kan alle elever sagtens deltage i projekter og undervisning; også elever med anden religiøs baggrund eller elever uden nogen religiøs baggrund overhovedet.


Det er vores ydmyge mål at udvikle undervisningen i kristendomskundskab. Ved at sætte elevens læring i centrum og udvikle fagets didaktik vil vi give vores bidrag til en mere varieret skole-hverdag, der både indrager kreativitet, IT, bevægelse og fordybelse.


Didaktik-udvikling sker ikke af sig selv, og derfor deltager vi gerne med viden og menneskelige ressourcer, når lærere ønsker af arbejde på nye måder i undervisningen.


De tilbudte emner/projekter/undervisningsforløb er gratis for skolerne og kan indpasses i den daglige undervisning eller anvendes på temadage og i projektuger.


Når Skole-Kirke-Samarbejdet henvender sig til skolerne med tilbud om inspiration til undervisningen, undervisningsmaterialer, koncerter, forestillinger, oplevelser, gæstelærerbesøg m.m. er der tale om tilbud til både folke- og friskoler.