Æstetiske læreprocesser

ÆSTETISKE LÆREPROCESSER

Ordet "æstetik" stammer fra græsk og betyder sansning. Senere er æstetik kommet til at handle om kunst og det skønne. Det er alle disse tre definisioner, som æstetiske læreprocesser benytter sig af, når man søger at anvende metoder og oplevelser, der skaber en anden slags  læring og viden end kun den kognitive.


De udbudte projekter om æstetiske læreprocesser er korte og konkrete forløb, hvor fokus er på deltagelse (før tilegnelse) og sansning (før tænkning). Metoderne åbner for læring i flere former baseret på, at eleverne selv gør sig nye erfaringer.


Projekterne, som konsulenten afvikler, varer typisk 2 lektioner (1½ time), men kan selvfølgelig indeholde både forberedelse og efterbearbejdning, som du kan finde inspiration og ideer til her på hjemmesiden.

VENSKAB

rum for undren


BARMHJERTIG

leg en fortælling


MOSES I ØRKENEN

i Nationalpark Thy


SKROT GUD

børnekunst om Gudsbilleder


MÆRK KIRKEN

læring med det hele


ENESTÅENDE

sensorisk teater og Jesper Wung-Sung-novelle

PÅSKEMÅLTID

spis en fortælling


VIA DOLOROSA

påskevandring


SOL OGSOMMER

salmesangsdage om pinse


ENGLE-PORTRÆT

byg en engel i LEGO


FORTÆLLESNOREN

lignelser med hele kroppen

I AL EVIGHED

interaktiv teater med Carte Blanche


KLIP EN SALME

workshops for nye "salmister"


MONSTRE PÅ SPIL

i kristendom, myter og folketro


ESBJERGEVANGELIET

på en skole i nærheden


JULEMYSTERIET

om Den vise mands guld